KA, wrzesień 2014

Pięć osób zostanie wybranych do Komitetu Arbitrażowego. Bardzo się cieszę, że do wyborów przystępuje ośmiu kandydatów, w tym przynajmniej dwóch z pełnym wykształceniem prawniczym + ja…

Czytaj dalej „KA, wrzesień 2014”

Reklamy

Bezkompromisowość

Oto nieznacznie zmieniony fragment mojej wypowiedzi na stronie dyskusji pewnego wikipedysty. Liczę na to, że wykorzystam czas wyborów arbitrów Komitetu Arbitrażowego, kiedy uwaga społeczności zwraca się także na mnie i przekonam do regularnej pracy przy sprzątaniu metastron (zob. też ten tekst). Podkreślam, że nie ma to nic wspólnego z wyborami i losami mojej kandydatury. Są to zupełnie różne pola mojej aktywności w Wikipedii. Korzystam tylko z tego, że wikipedyści akurat mają okazję przyjrzeć się mojemu działaniu. W następnym akapicie odnoszę się do przypisywanych mi cech; w czasie obecnych wyborów niektóre wymieniane są zarówno jako moje wady, jak i zalety…

Czytaj dalej „Bezkompromisowość”

Encyklopedyczność. Enigma wikipedystów.

En-cy-klo-pe-dy-czność. Co znaczy ten wytrych słowny, za pomocą którego szajka administratorów blokuje rozwój Wikipedii? Znaczenie tego trudnego, potoczystego słowa, wzięto z 12. wydania słownika nowomowy i znają je tylko anonimowi członkowie Wewnętrznej Partii… polskiej partii. W angielskiej Wikipedii nie ma encyklopedyczności!

Czytaj dalej „Encyklopedyczność. Enigma wikipedystów.”